Logo

สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา
สาขาอำเภอพิมาย

ตรวจสอบสถานะ การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถ

กรุณาระบุหมวดอักษร และเลขทะเบียนรถยนต์ที่ท่านต้องการตรวจสอบ

หมวดอักษร
เลขทะเบียน